Georg Edlinger Conga Solo

Conga Solo bei der Multimedia Show - Schwerpunkt Kuba